248/2018 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2018