327/2018 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2018