318/2011 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου έτους 2011