325/2012 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2012