014/2019 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ ’ τριμήνου έτους 2018