003/2020 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2019