033/2017 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2016