045/2016 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2015