194/2018 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων A ’ τριμήνου έτους 2018