353/2018 – Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2018