045/2018 – Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2017