Έγκριση αίτησης παράτασης του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ. Φανουρίου – Άστρους –Ολυμπίας – Τεγέας»