249/2011 – Έγκριση ακύρωσης διαγωνισμού, που αφορά τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου.

249/2011 – Έγκριση ακύρωσης διαγωνισμού, που αφορά τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου.

Έγκριση ακύρωσης διαγωνισμού, που αφορά τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου.

AOE2492011.pdfa