249/2011 – Έγκριση ακύρωσης διαγωνισμού, που αφορά τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου του Δήμου Ιλίου.