018/2018 – Έγκριση ανάληψης από το Δήμο Ιλίου της άσκησης αρμοδιοτήτων για τη ρύθμιση θεμάτων ανελκυστήρων