109/2018 – Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

109/2018 – Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»