239/2012 – Έγκριση απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

239/2012 – Έγκριση απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Έγκριση απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

ADS2392012.pdfa