143/2018 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ με Κ.Α. 010405 που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2118Β- περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

143/2018 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ με Κ.Α. 010405 που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2118Β- περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

143/2018 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ με Κ.Α. 010405 που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2118Β- περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ