029/2013 – Έγκριση για απευθείας ανάθεση πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ