244/2011 – Έγκριση για τις «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων».

244/2011 – Έγκριση για τις «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων».

Έγκριση για τις «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων».

AOE2442011.pdfa