298/2012 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα των οργάνων της παιδικής χαράς Φιλοκτήτου (Ο.Τ. 147Α)