430/2018 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής