011/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – Εθνικές ή τοπικές εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018»

011/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – Εθνικές ή τοπικές εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018»