018/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2018»