159/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018″

159/2018 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την υπηρεσία «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2018″