237/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Έκτακτη προμήθεια – εγκατάσταση ανταλλακτικών για την επισκευή του κεντρικού κλιματισμού του Δημαρχείου»

237/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την «Έκτακτη προμήθεια – εγκατάσταση ανταλλακτικών για την επισκευή του κεντρικού κλιματισμού του Δημαρχείου»