253/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια για τα έτη 2018,2019,και 2020» (ΚΜ 94/2018)