300/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Έκτακτη απολύμανση απεντόμωση και μυοκτονία στους χώρους των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και στους χώρους τους Δημαρχιακού Μεγάρου»

300/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Έκτακτη απολύμανση απεντόμωση και μυοκτονία στους χώρους των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και στους χώρους τους Δημαρχιακού Μεγάρου»

300/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης που αφορά την «Έκτακτη απολύμανση απεντόμωση και μυοκτονία στους χώρους των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και στους χώρους τους Δημαρχιακού Μεγάρου»