265/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης που αφορά στην «Διοργάνωση πρωταθλήματος ποδοσφαίρου για νέους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες»

265/2018 – Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης που αφορά στην «Διοργάνωση πρωταθλήματος ποδοσφαίρου για νέους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες»