Έγκριση δαπάνης εκτίμησης ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

Έγκριση δαπάνης εκτίμησης ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

Έγκριση δαπάνης εκτίμησης ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

ade0112010.pdfa