Έγκριση δαπάνης εκτίμησης ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.