180/2011 – Έγκριση δαπάνης εργασιών καθαριότητας, απολύμανσης, επισκευών, εξοπλισμού οικίας επί της οδού Φρουμεντίου 4, σε αναξιοπαθούντες δημότες που προστατεύονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας

180/2011 – Έγκριση δαπάνης εργασιών καθαριότητας, απολύμανσης, επισκευών, εξοπλισμού οικίας επί της οδού Φρουμεντίου 4, σε αναξιοπαθούντες δημότες που προστατεύονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας

Έγκριση δαπάνης εργασιών καθαριότητας, απολύμανσης, επισκευών, εξοπλισμού οικίας επί της οδού Φρουμεντίου 4, σε αναξιοπαθούντες δημότες που προστατεύονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας

AOE1802011.pdfa