420/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1766/2016 ποσού 1.500,00 €

420/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1766/2016 ποσού 1.500,00 €