312/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 756/2016 ποσού 1.500,00 €

312/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 756/2016 ποσού 1.500,00 €