101/2018 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 173/2018 ποσού 184,71€

101/2018 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 173/2018 ποσού 184,71€