265/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1036/2015 δαπάνης ΚΤΕΟ ποσού 130,00 €

265/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1036/2015 δαπάνης ΚΤΕΟ ποσού 130,00 €