318/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 793/2015 ΕΚΧΑ ποσού 400,00 €