421/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1812/2015 δαπάνης ΚΤΕΟ ποσού 2.756,00 €

421/2015 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 1812/2015 δαπάνης ΚΤΕΟ ποσού 2.756,00 €

Τελευταία Νέα