177/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 365/2016 ποσού 2.380,00 €

177/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 365/2016 ποσού 2.380,00 €

Τελευταία Νέα