201/2018 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 637/2018 ποσού 1.600,00€

201/2018 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 637/2018 ποσού 1.600,00€