390/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.569,42€

390/2016 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.569,42€

Τελευταία Νέα