Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 206,64 ευρώ

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 206,64 ευρώ

Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 206,64 ευρώ

adsdao1332010.pdfa