511/2016 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού «4.505,22€»

511/2016 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού «4.505,22€»