Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 4.056,75 €

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 4.056,75 €

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού  4.056,75 €

ade0612010.pdfa