165/2011 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

165/2011 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

AOE1652011.pdfa