Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.551,25€ των συνεχιζόμενων συμβάσεων

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.551,25€ των συνεχιζόμενων συμβάσεων

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.551,25€ των συνεχιζόμενων συμβάσεων

ADSDHKEPA0032012.pdfa