022/2018 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

022/2018 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»