191/2018 – Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»