225/2018 – Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου)»