124/2016 – Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017 – 2018 – 2019»

124/2016 – Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017 – 2018 – 2019»