102/2017 – Έγκριση διενέργειας για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2017»