051/2017 – Έγκριση διενέργειας για τις «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ, αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες, για το έτος 2017»